Impress office

Service-Management

U okviru asortimana office usluga Impress centar nudi i sljedeće:

 


DTP (digitalno tehnička priprema):

 • knjiga,
 • brošura,
 • časopisa,
 • kataloga...

Grafički dizajn, izrada i printanje:

 • plakata,
 • pozivnica,
 • čestitki,
 • zahvalnica i pohvala,
 • podsjetnica,
 • naljepnica,
 • akreditacija...

 • izrada prezentacija (slajdova),
 • fotokopiranje,
 • printanje,
 • uvezivanje,
 • skeniranje,
 • plastificiranje...

 • Korištenje internet kluba koji je opremljen modernim računarima sa  instaliranim standardnim office aplikacijama.

   

  Internet klub je otvoren za sve posjetioce od ponedjeljka do petka (od 9.oo do 17.oo)