konverzacijski kurs engleskog jezika

konverzacija2

Konverzacijski kurs Engleskog jezika prilagođen je polaznicima koji žele obogatiti svoj vokabular, fokusirati se na komunikaciju i tečnost izgovora engleskog jezika, savladati vještine formalnog i neformalnog razgovora na engleskom jeziku.


Trajanje konverzacijskog kursa je 48 časova. Predavanja se održavaju 2 puta sedmično po dva školska časa u multimedijalnim kabinetima.impress-centar