kurs informatike

image13

Impress centar, Konjic u okviru svog asortimana usluga na polju obrazovanja organizira kurseve informatike koji imaju za cilj sticanje osnovnih znanja iz ove oblasti.

Ovim kursom korisnici PC računara u dovoljnoj mjeri upoznaju operativni sistem Windows (ranije i osnove iz DOS-a), kao i aplikacije koje im omogućuju da kreiraju razne dokumente, poslovna pisma, zapisnike, ugovore, tabele, grafikone, razne prezentacijei slično.

Način pristupa internetu i sve prednosti koje ova globalna mreža pruža također su dio tematike koja se obrađuje u sastavu kursne nastave.

 Kurs informatike podijeljen je na:

 

  • osnovni kurs (OS Windows, Word, Internet)

 

  • napredni kursevi (Excel, Power Point i slično)

 

Postupak sticanja znanja sastoji se u teoretskoj obradi pojedinih funkcija programa, potom u praktičnoj primjeni svake funkcije, zatim uvježbavanju pojedinih faza procesa s naglašenim redoslijedom, a zatim vježbom kojoj je cilj da se stekne određena rutina i primjene sve mogućnosti aplikacije na nivou koji je predvi|en planom i programom.

Plan i program namjenjen je polaznicima koji nisu nikada imali kontakt sa računarskom tehnologijom, te polaznicima koji su u toku školovanja ili u preduzećima imali kontakt s računarima bilo koje vrste, ali su radili samo male segmente upotrebe računara ili nisu imali sistemski pristup sticanju znanja.

Da bi se realizirao predviđeni plan i program kursa informatike obezbjeđeno je svakom polazniku standardna konfiguracija personalnog računara sa instaliranim operativnim sistemom Windows, te potrebnim programima.


 Na kraju svakog dijela kursa predviđen je dvočas za ponavljanje, utvrđivanje i provjeru stečenog znanja iz te kursne cjeline.

Na kraju kompletnog kursa planiran je kombinovani ispit (test) koji traje četrdesetipet minuta i sastoji se iz teoretskog dijela (15 minuta) i praktičnog dijela (30 minuta). Teoretski dio obuhvata pismeni ispit iz poznavanja operativnih sistema i ostalih obrađenih aplikacija (traje 15 minuta), a u praktičnom ispitu kandidati kreiraju dokumenat iz Worda koji sadrži 1/3 teksta, 1 tabelu i 1 grafički objekt (traje 30 minuta) i radnu tabelu u Excelu koja podrazumjeva upotrebu nekih matematičkih formula i grafik (traje 30 minuta).


Po urađenom ispitnom zadatku uspješnim polaznicima kursa (oni koji urade test tačno u rasponu od 60% do 100 % od predviđenog ukupnog broja bodova) predviđena je dodjela validnih uvjerenja koje potpisuju predsjednik ispitne komisije (profesor/predavač kursa) i direktor, odnosno odgovorno lice Centra

impress-centar