kurs njemačkog jezika

s-l400

Kurs Njemačkog jezika realizira se po internacionalnoj metodi "Schritte International", sadržan u šest udžbenika (Kursbuch+Arbeitsbuch), po jedan udžbenik za svaki od nivoa. Kursna nastava Njemačkog jezika u našem centru se odvija u šest stepeni, svaki stepen po 48 časova.


 Autori pomenutih udžbenika i pratećih CD-ova su Silke Hilpert, Marion Kerner, Daniela Niebisch, Franz Specht, Dörte Weers, Monika Reimann, Andreas Tomaszewski, unter Mitarbeit von Isabel Krämer-Kienle und Jutta Orth-Chambah u izdanju izdavačke kuće „Hueber Verlag“iz Njemačke.


Nastavno osoblje koje izvodi teoretsko-praktičnu kursnu nastavu su diplomirani profesori njemačkog jezika sa višegodišnjim iskustvom u izvođenju nastavnog procesa (kako školskog, tako i kursnog).

Kursna nastava se izvodi u modernim kabinetima opremljenim audio-video sredstvima (muzičke linije, video-rekorderi sa televizorima, laptop, projektor i sl.) potrebnim za uspješno održavanje i izvođenje nastave.


Na kraju svakog pojedinačnog stepena kursa predviđeno je pismeno testiranje kandidata, dok  na završnom, šestom stepenu kandidati pored pismenog imaju i usmeni ispit.

Pomenuti usmeni ispit podrazumjeva čitanje i prijevod odgovarajućeg teksta, pitanja iz gramatike, te kratka konverzacija sa članovima tročlane komisije.


Pismeni ispit se sastoji od 12 – 15 bodovanih vježbi koji se rade u principu 90 minuta, uz prisustvo tročlane validne komisije. Nakon toga isključivo profesor jezika pregle

dava radove i zajedno sa direktorom Centra (ili ovlaštenim licem) potpisuje uvjerenja uspješnim polaznicima o završenom stepenu kursa. Položeni ispit se smatra ako kandidat ispravno uradi test u rasponu od 60% do 100 % , od ukupnog predviđenog broja bodova iz vježbi.


impress-centar