kursevi za djecu

5baa5ab139ce1a335a8b456e

Kursevi engleskog i njemačkog jezika za djecu od 7 do 12 godina


Organizujemo kurseve engleskog i njemačkog jezika za djecu od 7-12 godina. Cilj kurseva engleskog i njemačkog jezika za djecu jeste razvijanje pozitivnog stava prema učenju stranog jezika.


Sticanju novog znanja o jeziku u kulturi, razvijanje jezičke i komunikacijske vještine i timski rad. Engleski jezik se radi po metodi "The English ladder", a njemački po metodi "Deutsch für Jugendliche: Beste Freunde"

.

impress-centar