kurs arapskog jezika

a1_27

Program Arapskog jezika zasniva se na internacionalnoj metodi podesnoj za one koji se prvi put susreću sa Arapskim jezikom. Nakon savladavanja kompletnog programa kandidat je osposobljen da čita, piše, razumije jezik, uspostavi komunikaciju, te iskaže svoja osjećanja na Arapskom jeziku.

Program sadrži knjige za učenike, knjige za nastavnika, te CD-ove sa izgovorom. Sve nastavne jedinke imaju veliki broj vježbi dopunjenih ilustracijama.

 

Kroz ovaj program kandidat uči savremeni Arapski jezik i terminologiju vezanu za islamsku i svjetsku kulturu. Program sadrži tehnike i metode odabrane prema svjetskim iskustvima i standardima u poučavanju stranaca arapskom jeziku.

 

Program je zasnovan na potpunoj usklađenosti elemenata savladavanja jezika (slušanje, govor, čitanje, pisanje). Sve je obrađeno kroz ciljane teme, a tematske cjeline su obogaćene izgovorom, izrazima i gramatikom.

 

Svrha sedam ilustrovanih udžbenika koji kandidati dobijaju tokom kompletnog programa, nije da olakša fotografsko pamćenje arapskog jezika, nego da se kandidat osposobi za pravilnu i korisnu upotrebu pomenutog.

 Knjige za nastavnike sadrže pojašnjenja za lekcije po principu „korak po korak“, kao i veliki broj korisnih vježbi, dodatnih fraza i izraza.

Na kraju svakog pojedinačnog stepena kursa predviđeno je pismeno testiranje kandidata, dok  na završnom, šestom stepenu kandidati pored pismenog imaju i usmeni ispit.

Pomenuti usmeni ispit podrazumjeva čitanje i prijevod odgovarajućeg teksta, pitanja iz gramatike, te kratka konverzacija sa članovima tročlane komisije.

Pismeni ispit se sastoji od 12 – 15 bodovanih vježbi koji se rade u principu 90 minuta, uz prisustvo tročlane validne komisije. Nakon toga isključivo profesor jezika pregledava radove i zajedno sa direktorom Centra (ili ovlaštenim licem) potpisuje uvjerenja uspješnim polaznicima o završenom stepenu kursa. Položeni ispit se smatra ako kandidat ispravno uradi test u rasponu od 60% do 100 % , od ukupnog predviđenog broja bodova iz vježbi.

impress-centar